Loading Events

Charity Ball “PERELAZ” in Philadelphia

Save the Date – 09/20/2020

The Philadelphia Friends of the Ukrainian Catholic University invite you!

OUR GOAL

-Develop educational cooperation between UCU-Lviv and Ukrainian-American civic and youth organizations and schools in Philadelphia

-Support talented students of the Ukrainian Catholic University

HISTORY OF PERELAZ

The tradition of charity balls has a long history. Reviving this dignified form of philanthropy, on May 30, 2008 UCU organized the first Perelaz (Friendly Fences) Charity Folk Ball in Lviv. In September 2020, we are starting the first Folk Ball in Philadelphia.

TICKETS COST:

$100 – Individual ticket

$200 – Family ticket (2 adults + 2 kids under 12 years old)

$50 – child from 12 to 18 years old

 

Благодійний Фольк-Баль “Перелаз” у Філадельфії

Збережіть дату –  20 вересня 2020

Вас запрошують:

Український Католицький Університет та Коло приятелів УКУ у Філадельфії

НАША ЦІЛЬ

– Розвиток освітньої співпраці між УКУ-Львів та громадскими, молодіжними організаціями і школами у Філадельфії

– Підтримка талановитих студентів Українського католицького університету

ІСТОРІЯ “ПЕРЕЛАЗУ’ ”

Традиція благодійних балів має багатовікову історію. Відроджуючи цю шляхетну форму меценатства, 30 травня 2008 року у Львові відбувся перший Благодійний Фольк-Баль «Перелаз’», у вересні 2020 стартуємо з першим Фольк-Балем у Філадельфії.